Tööajasisene vaheaegTead isegi mida teha on vajaIlma võitluseta alla ei anna
© 2007-2009 Martin Koppel |  RSS | Pixelpost v1.7 | Photoblogs.org / Listed
Creative Commons Licenseblog.tr.ee
This work is licenced under a Creative Commons Licence.